DA FIRST PERSONAL TRAINING

אימונים אישיים
לכל אחד מאיתנו יעדים אישיים, כאלו שלעיתים התאמה ומסגרת אישית, יקדמו אותנו לעברם טוב ומהר יותר. 
אנו מספקים תוכנית בהתאמה אישית שתוכננה סביב המטרות והצרכים הייחודיים שלך באמצעות פיקוח קבוע במהלך האימון, קשב ומשוב תמידי.

ייחודי לאורח החיים שלך
לחלקנו שעות עבודה ארוכות וסדרי עדיפויות משפחתיים. לאחרים יש כל היום להתאמן. מאמן מהמועדון יכתוב תוכניתשתתאים ללוח הזמנים שלך.

ייחודי לגופך
כולם בנויים אחרת. ההערכה הראשונית שלנו תעזור למאמן לכתוב תוכנית אימונים אופטימלית לסוג הגוף הספציפי שלך.

ייחודי ליכולת שלך
לא כולם באותה רמת כושר. ביצוע תכנית אימונים קלה מדי או קשה מדי עלולה לפגוע בביצועים שלך. תהליך הבדיקההראשוני שלנו יעזור לנו לכתוב תוכנית המבוססת על היכולות הנוכחיות שלך ולקחת אותך משם קדימה אל עבר היעדיםשהצבנו יחד

אימונים אישיים בראשון לציון
DAFIRST CROSSFIT אימונים פונקציונליים בראשון לציון