מחירון DA FIRST

UNLIMITED

450
 • גישה בלתי מוגבלת לאימוני המועדון
 • גישה לאפליקציה לרישום שבועי
 • מנוי חודשי, מתחדש מידי חודש וללא התחייבות
 • 10% הנחה למנוי משפחתי ולחיילים בשירות סדיר/שירות לאומי
למתאמנים מנוסים

Four a Week

430
 • 4 אימונים שבועיים
 • ללא הגבלה
 • גישה לאפליקציה
 • מנוי חודשי, מתחדש מידי חודש וללא התחייבות
 • 10% הנחה למנוי משפחתי ולחיילים בשירות סדיר/שירות לאומי

THREE A WEEK

390
 • 3 אימונים שבועיים
 • ללא הגבלה על סוג האימונים
 • גישה לאפליקציה
 • מנוי חודש, מתחדש מידי חודש וללא התחייבות
 • 10% הנחה לחיילים בשירות סדיר/שירות לאומי
הנפוץ ביותר

TWICE A WEEK

350
 • 2 אימונים שבועיים
 • ללא הגבלה על סוג האימונים
 • גישה לאפליקציה
 • מנוי חודשי, ללא התחייבות

ENTRY 10\30

 • 10 כניסות 600 ש"ח
 • 30 כניסות 1500 ש"ח

  תוקף הכרטיסיות - 6 חודשים